logotype

Trh integračních řešení, integrace jako služba

Integrace je proces, kdy spojením aplikací se snažíme docílit jejich spolupráci. Pro vzájemnou výměnu dat je nutné, aby mezi nimi existovalo rozhranní (API), které bude zprostředkovatelem této komunikace. Hlavním cílem systémového integrátora je tedy pomocí rozhranní jednotlivé aplikace propojit. Integrátor sám o sobě API pro každou aplikaci zvlášť nevytváří, ale snaží se přimět jednotlivce i společnosti, aby API vytvářeli a poskytovali. Poskytovatelé IaaS díky dostupnému API nabízejí platformu koncovým zákazníkům s možností vytvořit si své vlastní řešení. V tomto článku bude zmíněn princip řešení integrace jako služba včetně přehledu nejdůležitějších hráčů na trhu.

 Integrace obecně

Integrace aplikací může probíhat způsobem point-to-point, tedy každý s každým nebo formou integračních platforem, které jsou nabízeny jednotlivými společnostmi působícími na trhu. Ty poskytují konektory k nejvýznamnějším SaaS a on premise aplikacím a také zároveň průvodce, jak konfigurovat konektory bez nutnosti učit se API. Klient nepotřebuje svoje IT oddělení a za tuto službu platí například měsíční poplatky, které se mohou odvíjet od počtu propojených aplikací.

Integrace jako služba má za cíl integrovat SaaS řešení různých poskytovatelů softwaru. Co se nejčastěji integruje?

  • SaaS aplikace mezi sebou
  • SaaS a on-premises software
  • On-premisses a on-premisses aplikace

Dále bychom mohli na integraci nahlížet z několika pohledů, které jsou ovšem velmi subjektivní a dají se chápat v různých významech:

  • Integrace na úrovni dat
  • Integrace na úrovni procesů
  • Integrace na úrovni uživatelského rozhranní

První úroveň představuje vzájemný přesun dat mezi systémy. Druhá propojuje aplikace v návaznosti na podnikové procesy. Když skončí první část, je vykonávaná další - proces spouští další proces. Například příchozí objednávka se automaticky předá účetnímu systému který vystaví fakturu. Konečně poslední úroveň pohledu na systémovou integraci má uživateli poskytnout takové rozhranní, které bude spojovat několik aplikací. Uživatel nepozná, že se jedná o více aplikací a pracuje se systémem jako celek.

Integrace jako služba

Jedná se o distribuční model, který přebírá funkcionalitu klasické systémové integrace a zasazuje jí do prostředí cloudu. Poskytuje transport dat mezi podnikovými systémy a třetí stranou (dodavatelé,…) on-demand (na požádání). Společnosti zabývající se touto integrací často zmiňují výhody jako je snížení TCO, případně rychlejší návratnost investice (ROI).

Trh integračních řešení

Velikosti trhu integračního řešení není známa. Odhaduje se, že 20% tvoří klasické integrační řešení formou midlleware, ESB, apod. a 80% jsou ručně zhotovená řešení point-to-point, tedy každý s každým, kde se nevyužívá žádná integrační platforma. Je patrné, že za stávající situace existuje důvod pro vstup na trh, který se rychle rozšiřuje.

Stávající společnosti rozšiřující své integrační služby

Informatica – společnost, která vznikla začátkem 90. let v USA. Poskytuje nástroje podporující integraci dat podnikových projektů, datové sklady, migrace, konsolidace a archivace dat. Informatica v nedávné době zahájila spolupráci se společností Cleverlance a tím si zajistila také školící středisko v Bratislavě pro své produkty.

CastIron & IBM – CastIron byla založena počátkem 21. století a v květnu 2010 převzata firmou IBM. Nabízí díky spolupráci s IBM integrační řešení založené na IBM WebSphere. Současně disponuje i platformou tvořící nástroje a API. Jak se uvádí na stránkách CastIron, „CastIron OmniConnect je platforma pro kompletní integraci cloudu sloužící poskytovatelům SaaS. Poskytuje veškeré nástroje, aby malé, střední, ale i velké podniky mohly integrovat jak veřejný, tak privátní cloud a on-premise aplikace.“ CastIron nabízí knihovnu, která obsahuje šablony integračních procesů (template integration processes – TIPs) na propojení SaaS aplikací. Součástí je i průvodce umožňující přizpůsobení šablony dle požadavků zákazníka.

Integrace pomocí Omniconnect

 

Noví integrátoři

Boomi – opět americká společnost, založena v roce 2000. Před dvěma roky jí koupila firma Dell. Její integrační řešení nese název „Boomi Atomsphere Integration Cloud“, které poskytuje jednotné API ve formě konektorů pro rozdílné aplikace a nástroje pro samotnou konfiguraci integrace.

Salesforce – společnost zabývající se distribucí podnikového sw formou SaaS, známá především svými CRM produkty. Salesforce ovšem poskytuje i integrační řešení, kterými dříve umožňovala integrovat pouze své aplikace, ovšem v poslední době změnila strategii a na svém webu nabízí integraci jakýchkoliv aplikací od různých výrobců.

salesforce

 

Snaplogic – jeden z nejnovějších integrátorů na trhu založený v roce 2008. Pro integraci aplikací využívá protokolu REST a místo pojmu konektory sloužící pro připojení různých aplikací, zavádí pojem Snap.Zjednodušeně se dá říct, že nabízí platformu s jednotným API, pomocí které propojuje jednotlivé aplikace.

Společností je mnoho, ale jaký je jejich obchodní model? Pokud se všichni zabývají v podstatě stejným odvětvím - integrací aplikací, jak se odlišit a prosadit na globálním trhu?

Obchodní modely integrace

Ačkoliv zákazníkovi požadavky mohou být různorodé a také integrátoři se snaží nabízet unikátní produkt nebo službu, které konkurence nemá, časem se vyvinulo několik způsobů distribuce nabízených služeb.

IT průmysl je svým způsobem specifické odvětví, protože zde existuje relativně velký počet druhů licencí. Jsou zde jak komerční aplikace a služby, tak díky početné komunitě vývojářů také ekvivalenty s podobnou či stejnou funkcionalitou, jen šířeny pod označením OpenSource. Software s takovou licencí není automaticky zdarma, ale má otevřený zdrojový kód, proto je možné si jej přizpůsobit svým potřebám a inovovat. I na tomto řešení se dá postavit úspěšný obchodní model.

Způsoby platby se dají rozdělit na:

  1. Měsíční paušál
  2. Platby zvlášť za každý konektor sloužící k propojení aplikací
  3. OpenSource řešení – platby za technickou podporu

Měsíční paušál

Měsíční paušál je řešení, kde se výše platby odvíjí od počtu připojených aplikací (pro každé spojení je stejná sazba, nezávisle na typu aplikace).
Dell Boomi - integrační řešení od této společnosti se nazývá „Boomi Atomsphere Integration cloud“. Jedná se vlastně o integrační platformu (PaaS), která umožňuje klientům integrovat SaaS aplikace, cloud a on-premise aplikace mezi sebou. Kolik klient zaplatí, závisí na počtu propojených aplikací. Integrovat dvě aplikace vyjde měsíčně na 550 $, propojit tři aplikace stojí 1,100 $ a konečně poslední řešení, které Boomi nabízí disponuje konektivitou 7 aplikací a vyjde na 5,500 $. Součástí jsou různé podpůrné nástroje sloužící například k vizuálnímu modelování problémové situace bez nutnosti zápisu programového kódu.

Platby za konektory

Chceme-li integrovat vzájemně několik aplikací, existuje možnost zaplatit vždy za konkrétní propojení a neplatit měsíční paušály. Je nutno ovšem zvážit, v jakých případech se toto řešení vyplatí. Poplatky jsou totiž v různém finančním rozpětí, jak ilustruji na společnosti SnapLogic.

SnapLogic - za každé připojení aplikace se účtuje poplatek. SnapLogic tedy nabízí prakticky konektory k jednotlivým aplikacím, které nazývá snapy. Cena takového snapu se liší v závislosti na aplikaci, kterou zákazník požaduje propojit se svým software. Pokud například zákazník požaduje integrovat Google Analytics se svým software, vyjde jej to na 250 dolarů a ceny se mohou pohybovat až kolem několika tisíc dolarů, jako v případě propojení CRM Siebel (4 995$).

Toto finanční rozpětí je příklad toho, kolik jsou zákazníci za relativně snadnou technologickou implementaci ochotni zaplatit. Z praktického hlediska není velký rozdíl mezi aplikací A a B, ale každá je zacílena na jiný segment trhu (CRM Siebel na velké společnosti, GA na menší podniky), proto i ceny jsou takto nastaveny.

Open source řešení

Samotná integrace aplikací je zdarma, zdrojový kód je volně dostupný. Za co zákazník platí, je technická podpora.

Talend - Talend byla založena v roce 2005 a stala se první, která ve svém portfoliu nabízela open source integrační software. O jejich úspěchu svědčí fakt, že první produkt – Talend Open Studio by staženo více jak 3 miliony uživatelů Nástroje poskytované touto společností jsou zdarma. Podobně jako v případě společnosti Jitterbit, platí se za poskytnutou technickou podporu, konkrétně za počet uživatelů. Ročně se částka pohybuje mezi 1200$ až 2500$.

Talend se společně s Informaticou objevily v magickém kvadrantu společnosti Gartner pro nástroje datové integrace koncem roku 2010. Jak zmiňuje Lorain Lawson ve svém článku :“…toto je poprvé, kdy se open source dodavatel integračních řešení umístil v magickém kvadrantu pro datovou integraci. Je to něco jako černá ovce mezi open source komunitou, která byal označena Gartnerem, běžně se zaměřující jen na společnosti požadující platbu za svoje řešení.“

 

 Výhody Integrace jako služba (IaaS)

Hlavním faktorem prosazení IaaS, jsou požadavky uživatelů. Uživatelé (administrátoři) aplikací chtějí jednoduché řešení a ne se zabývat mnohdy složitou integrací aplikací. Proto se IaaS zaměřuje jen na podstatné věci jako je propojení aplikací, transformaci dat, workflow a management a odpadá nutnost psaní programového kódu. Poskytovatelé integračních řešení jsou si vědomi požadavků zákazníků a přizpůsobují integrační řešení i uživatelům, neprogramátorům.

Intergration as a Service je znovupoužitelné a flexibilní řešení, které je možné rozšířit či omezit, a také několikanásobně rychlejší než klasická integrace softwaru. Není nutné instalovat a testovat HW a SW, o to se stará již samotný poskytovatel řešení.

Nevýhody IaaS

Jednou z hlavních nevýhod je velká závislost na systémovém integrátorovi. Pokud se společnost zajišťující integraci mých aplikací dostane do finančních problémů a hrozí její reálný úpadek, jsou moje vynaložené prostředky promarněny. Nejlépe se dá tato situace ilustrovat na příkladu SnapLogic. Zákazník zaplatí za konektor umožňující propojení určitých aplikací, ovšem v případě problému SnapLogic se poskytnutý konektor stává bezcenným.

Další problém by mohl být v často diskutované otázce bezpečnosti. Je ovšem jen otázkou času, kdy se tento problém vyřeší a společnosti začnou více důvěřovat cloudovému řešení. Jedním z hlavních faktorů bude nepochybně i finanční stránka. Pokud podnik poptávající integrační řešení zde popsaným způsobem dokáže podstatně snížit náklady, nastane ještě větší rozvoj trhu než doposud, na kterém by se ovšem mohlo zformovat jen několik málo společností, které budou hrát dominantní roli. Nechme se překvapit, zda to budou současní lídři v IT průmyslu nebo dnes ještě neznáme firmy.

 

 

 

2023  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích