logotype

Testování má větší váhu než vývoj...a ne naopak

Na testování se vždy kladl menší důraz, než na samotný vývoj. I přes nekonečné množství knih, workshopů, případových studií, apod, se přístup k zajištění a řízení kvality softwaru příliš nezměnil. A ruku na srdce, nijak zvlášť tomu nepomohl ani nástup agilního vývoje. Sice se mnohdy považuje jako další evoluční stupeň metodických rámců a přístupů jak efektivně uspokojovat zákaznické potřeby, ale o testování toho moc neřiká.. Pojďme se v tomto článku společně zamyslet nad tím co se stane, když se netestuje pořádně.

Číst dál...

Je Scrum správná cesta?

Agilní metodiky, těžké metodiky nebo selský rozum. Všechny přístupy mají něco společného - naplánovat, řídit a úspěšně dokončit projekt. Nezáleží tolik na samotné metodice, ale na tom, jak silný se nám podaří sestavit tým. A právě na to se zaměřuje tento článek.

Číst dál...

Agile Prague 2015 - od procesu k produktu

V polovině září se konal pátý ročník konference Agile Prague, jejímž cílem bylo během dvou dní seznámit odbornou veřejnost s novinkami v oblasti agilního řízení projektů. Nedílnou součástí byly i panelové diskuze se zahraničními hosty jako je Vasco Duarte či Jurgen Appelo.

Číst dál...

Pracovní doba v agilním světě

Každý den osm hodin v práci a víkendy volné. Většina zaměstnanců zná tento pravidelný režim, který historicky vycházel z potřeby chránit především manuálně pracující. Odpovídá ale taková legislativa dnešním potřebám? A je vůbec reálné stanovit stejný počet pracovních hodin napříč různými obory? Pojďme společně najít odpovědi na tyto otázky ve vztahu k agilnímu vývoji software.

Číst dál...

Vývojový cyklus software: Dominují agilní metodiky trhu?

Metodiky vývoje softwaru se v rámci projektového řízení začaly prosazovat převážně až 80. letech minulého století. Jejich cílem je snížení výskytů problémů při vývoji systémů stanovením pravidel kompetencí. Jaké metodiky jsou v současné době nejpoužívanější a kam jejich neustálý vývoj směřuje? Na ty a mnohé další otázky nám odpoví následující článek.

Číst dál...

2022  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích