logotype

Je Scrum správná cesta?

Agilní metodiky, těžké metodiky nebo selský rozum. Všechny přístupy mají něco společného - naplánovat, řídit a úspěšně dokončit projekt. Nezáleží tolik na samotné metodice, ale na tom, jak silný se nám podaří sestavit tým. A právě na to se zaměřuje tento článek.

Číst dál...

Pracovní doba v agilním světě

Každý den osm hodin v práci a víkendy volné. Většina zaměstnanců zná tento pravidelný režim, který historicky vycházel z potřeby chránit především manuálně pracující. Odpovídá ale taková legislativa dnešním potřebám? A je vůbec reálné stanovit stejný počet pracovních hodin napříč různými obory? Pojďme společně najít odpovědi na tyto otázky ve vztahu k agilnímu vývoji software.

Číst dál...

Vývojový cyklus software: Dominují agilní metodiky trhu?

Metodiky vývoje softwaru se v rámci projektového řízení začaly prosazovat převážně až 80. letech minulého století. Jejich cílem je snížení výskytů problémů při vývoji systémů stanovením pravidel kompetencí. Jaké metodiky jsou v současné době nejpoužívanější a kam jejich neustálý vývoj směřuje? Na ty a mnohé další otázky nám odpoví následující článek.

Číst dál...

Agile Prague 2015 - od procesu k produktu

V polovině září se konal pátý ročník konference Agile Prague, jejímž cílem bylo během dvou dní seznámit odbornou veřejnost s novinkami v oblasti agilního řízení projektů. Nedílnou součástí byly i panelové diskuze se zahraničními hosty jako je Vasco Duarte či Jurgen Appelo.

Číst dál...

Jak se měnil přístup k vývoji software během 20. století?

Každý projekt potřebuje mít nějaká pravidla, jak jej organizovat a dojít tak k požadovanému cíli. Nezáleží na velikosti projektu. O jeho hladký průběh a co nejsnazší dosažení vytyčeného cíle se většinou stará nějaký řídící pracovník (např. projektový manažer), který dbá na dodržování určitých praktik a postupů, pokrývající celý životní cyklus projektu. Tyto sady praktik a postupů se nazývají souhrnně metodikami. V tomto článku se podíváme na jejich stručnou historii a vývoj během minulého století až po současnost.

Číst dál...

2019  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích