logotype

Jak se měnil přístup k vývoji software během 20. století?

Každý projekt potřebuje mít nějaká pravidla, jak jej organizovat a dojít tak k požadovanému cíli. Nezáleží na velikosti projektu. O jeho hladký průběh a co nejsnazší dosažení vytyčeného cíle se většinou stará nějaký řídící pracovník (např. projektový manažer), který dbá na dodržování určitých praktik a postupů, pokrývající celý životní cyklus projektu. Tyto sady praktik a postupů se nazývají souhrnně metodikami. V tomto článku se podíváme na jejich stručnou historii a vývoj během minulého století až po současnost.

Číst dál...

Kanban for software development

Kanban is a part of Agile approach of software development. It´s a method for managing knowledge work with an emphasis on just-in-time delivery. Let´s have a closer look on how is it possible to apply Kanban during the software development (mainly focused on Service & Customer Care process) and how it is supported by Cloud Apps.

Číst dál...

Řízení incidentů z pohledu metodik

Zvolená skupina úloh spadá do oblastí řízení provozu podnikové informatiky. Tato oblast je rozdělena do dvou skupin úloh – řízení a správa zdrojů podnikové informatiky a řízení incidentů, problémů a požadavků v informatice. Skupina vybraných úloh, které jsou v tomto článku zmíněny, zajišťuje řešení chybových stavů a požadavků v technologické infrastruktuře, a také požadovanou úroveň konzultační i technické podpory uživatelů. Článek u každého z těchto procesů porovnává dostupné metodiky (např. ITIL, COBIT a další) a diskutuje nad vhodností jejich aplikace.

Číst dál...

Řízení problémů z pohledu metodik

Hlavním úkolem řízení problémů je hledání řešení jednotlivých problémů, jež způsobují incidenty. Dle metodiky ITIL je problém zdrojem jednoho či více incidentů a proto je řízení problémů úzce spjato s řízením incidentů. Podnět k zahájení procesu řízení problému může přicházet ze strany service desku, přímo z procesu řízení incidentů nebo například přímo od (externího) poskytovatele služby. Vstupem celého procesu řízení problémů může být protokol o provozu help desku, provozní dokumentace, reporty incidentů či záznamy o chybách.
Součástí řízení problémů je i monitorování metrik pro posouzení efektivnosti celého procesu. Metodiky ITIL a COBIT definují konkrétní metriky neboli KPI.

Číst dál...

2022  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích