logotype
Wifi

Jak a kdo prosadil standardizaci Wi-Fi?

Miliony zařízení s Wi-Fi rozhraním byly dostupné na trhu před deseti lety. Od té doby se toto číslo zvýšilo několikanásobně. Proč se prosadila právě Wi-Fi a ne jiná technologie? A jaká byla hlavní motivace k vytvoření jednotného principu bezdrátového přenosu dat?

 

WiFiNázev Wi-Fi vznikl v rámci Wireless Ethernet Compatibility Alliance (od roku 2002 Wi-Fi Alliance) a jako technologický standard byl uvolněn k civilnímu využití počátkem 80. let minulého století.

Dnes se jedná prakticky o neodmyslitelnou součást našeho života. V kavárnách, restauracích, hotelech nebo v hromadné dopravě je připojení k síti téměř samozřejmostí. Rostoucí trh Wi-Fi zařízení znamená snadnější přístup k internetu, resp. větší dostupnost informací než dříve.

Tento článek ale není o internetu a jeho dopadech. Ačkoliv je vzrušující sledovat, jak se mění trh a různé obchodní modely vznikají či zanikají, bez jednotného standardu bezdrátových sítí by se možná nic z toho nedělo v takové míře. A právě na počátky a vývoj Wi-Fi se nyní společně podíváme..

Zlatá osmdesátá

Z Wi-Fi by se standard nestal bez přelomového rozhodnutí amerického Federálního výboru pro telekomunikace (FCC). FCC v roce 1985 rozhodl, že by se určitá frekvenční pásma měla otevřít pro civilní účely bez nutnosti disponovat speciální licencí.

Jednalo se o nepříliš lukrativní frekvence (900MHz, 2,4GHz a 5,8GHz) využívané převážně pro jiné účely než přenost dat (například ohřev jídla v mikrovlnných troubách). Ačkoliv toto rozhodnoutí vypadá při zpětném pohledu přelomově, ve skutečnosti se v polovině 80. let nic zásadního nedělo.

Dodavatelé síťových technologií, Proxim nebo Symbol, začali pracovat na vlastním řešení, které ale nebylo vzájemně kompatibilní.

Na druhou stranu přenos dat jako takový nebyl ničím novým. Pravidla, resp. standardy existovaly již několik let, a to díky Ethernetu. Wi-Fi technologie a celkově rozvoj bezdrátových sítí byl tedy podstatně jednodušší, protože již bylo z čeho vycházet..

Pracovní skupina IEEE 802.11 a vývoj normy

Jedním z největších hybatelů v oblasti bezdrátové komunikace byla koncem 80. let společnost NCR (jeden z největších technologických hráčů v oblasti platebního styku). Nepřekvapí tedy, že právě tato firma si uvědomovala společenský a ekonomický význam, jaký by bezdrátový přenos dat mohl mít.

NCR v rámci spolupráce Institutu pro elektrotechnické a elektronické inženýrství (IEEE) pomohla sestavit pracovní skupinu pod vedením Vica Hayese. Jejím cílem bylo specifikovat pravidla, resp. standardy bezdrátového přenosu dat.

NCR byla zainteresována především ze dvou důvodu. Experimentovala s vývojem bezdrátových platebních terminálů a zároveň vedla dlouhodobý boj se systémy IBM.

Většinu výpočetních a platebních operací se v té době odehrávalo na mainframech IBM. Nikdo jiný nedisponoval podobně komplexním technickým řešením. Komunikační rozhraní systémů třetích stran se muselo upravovat tak, aby odpovídalo nejnovějším požadavkům ze strany IBM, což bylo velmi nákladné.

Vic Hayes se v jednom interview vyjádřil, že všichni z branže byli velmi frustrovaní z neustálého následování Big Blue. Z toho důvodu byla NCR jedním z hlavních, kdo prosazoval princip otevřenosti. Vyvíjená specifikace měla představovat standard, který je platný pro všechny hráče na trhu.

Budujeme Wi-Fi

Tvorba specifikace vycházela ze sítě Token Bus, protože dnešní Wi-Fi měla být jeho součástí. To se ale během krátké doby ukázalo jako nevhodné a proto se začalo pracovat na vývoji zcela od začátku.

První verze byla dokončena sedm let po ustavení pracovní skupiny (červen 1997). IEEE označuje rodinu standardů a podkategorií čísly. Bezdrátová datová síť proto dostala "název" 802.11.

Zásadní překážka v rozvoji 802.11 byla ale malá přenosová rychlost. V porovnání s Ethernetem bylo 1 až 2 Mbps nedostačující. Zlepšení nastalo až o dva roky později s novou verzí 802.11b, kde bylo dosaženo až 11 Mbps.

Zvýšení rychlosti nebyl jediný faktor, který pomohl prosadit tuto technologii. Je třeba poděkovat společnosti Apple, která se rozhodla implementovat 802.11b do svých notebooků. Macworld, pořádaný 21. 7. 1999 v New Yorku byl z pohledu bezdrátového přenosu dat přelomový. Steve Jobs zde představil rozhraní AirPort (802.11b) pro laptopy iBook.Ten se později stal součástí všech dalších zařízení.

Začátky nebyly snadné. Jednalo o novou a drahou technologii. Požadavek Applu na síťovou kartu za méně než 100$ působil jak z jiného světa (běžná cena byla v té době kolem 500$).

Vyjít vstříc Applu byla ochotna pouze jedna společnost - Lucent Technologies. Management správně pochopil, že snížení ceny pomůže nastartovat trh domácích zařízení a nebude nutné se spoléhat jen na podnikovou sféru .

802.11 a další vývoj

Jakmile si uživatelé zvykli na 802.11b, nic nebránilo dalšímu rozvoji standardu. Pozornost se zaměřila na bezpečnost a celkové lepší nastavení bezdrátových sítí. Přidala se také další frekvence v pásmu 5GHz..

V roce 1999 vznikla Wi-Fi Alliance, díky které se můžeme setkat s množstvím nových názvů a vylepšeními. Například nejnovější standard 802.11ac teoreticky disponuje maximální rychlostí až 7Gbps. Toto číslo ale nemusí být konečné, protože na vývoji dalších generacích jako je 802.11ay, 802.11ax, apod. se neustále pracuje.

Rychlost ovšem není to jediné, na co je dnes zaměřena pozornost. Zlepšuje se dostupnost signálu v místech s velkou koncentrací lidí a zařízení, či lepší přesnost (lokalizační služby), apod.

Je celkem jisté, že potenciál bezdrátových sítí ještě není zdaleka vyčerpán a jejich význam bude stále růst.

 

Poznámky:

Dle zprávy společnosti McKinsey z roku 2011, bylo díky internetu vytvořeno 21% HDP ve vyspělých státech. Tato výše je srovnatelná například s celkovým HDP Kanady ve stejném období.

Ethernet, stejně jako grafické rohraní v počítačích Apple, vznikl v Xeroxových laboratořích PARC.

 

Zdroje.

http://www.pcworld.com/article/2983197/mobile/think-your-meetings-important-25-years-ago-this-one-spawned-wi-fi.html 

http://www.wilcorpinc.com/wifi_history.html

https://en.wikipedia.org/wiki/AirPort

http://www.economist.com/node/2724397

 

 

2022  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích