logotype
PDP 1

DEC - krátká éra minipočítačů

V dnešním článku se zaměříme na minipočítače a společnost Digital Equipment Corporation (DEC), která byla ve druhé polovině minulého století jedním z významných hráčů na trhu minipočítačů. DEC uvedla v polovině 60. let na trh “první opravdový minipočítač” PDP-8, který představoval směr, kterým se firma dále ubírala. Existuje ještě tato společnost a jak ovlivnila počítačový průmysl?

Kategorizace počítačového odvětví

Ze všeho nejdříve je dobré si dané odvětví zasadit mezi ostatní vývojové stupně počítačů. Gordon Bell na počátku 70. let začal definovat různé třídy počítačových systémů. Zabývá se tím, jak kategorizovat počítače, jak vzniká daná kategorie a také jak predikovat nástup jiných systémů. Bellovo rozdělení se do určité míry doplňuje s Moorovým zákonem, který představuje odhad technologického a ekonomického vývoje a časem byl upraven s dalším rozvojem počítačové techniky.

Dle Gordona Bella vznikly za historii počítačů tyto hlavní směry:

  • Mainframy - 60. léta
  • Minipočítače - 70. léta
  • Osobní počítače a distribuované systémy (včetně internetu) - 80. - 90. léta
  • Webové služby - přelom tisíciletí
  • Konvergence mobilních telefonů a počítačů - od roku 2003

Jak je patrné, obor minipočítačů dosáhl svého vrcholu během 70. až 80. let minulého století. Představoval konkurenci pro klasické sálové počítače, ale nedokázal se natolik prosadit, aby nebyl časem nahrazen jiným konceptem. Pojďme se seznámit s historií jednoho z největších leaderů na tehdejším trhu.

Začátky na MITu

Massachusetts Institute of Technology (MIT) je často považován za kolébku převratných objevů. A stejně tomu bylo i v našem případě. Dva inženýři Ken Olsen a Harlan Anderson se zde potkali při společné práci na projektech v oblasti výpočetní techniky. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let byly laboratoře MITu využívány ke spolupráci americké armády, které sebou občas přinášely nečekané výsledky. Jedním z takových bylo malé 18-bitové zařízení nazvané TX-0 (Transistorized Experimental computer zero). Ken Olsen a Harlan Anderson si brzo všimli, že studenti mají zvýšený zájem o tento experimentální počítač a výkonnější stroje od IBM zůstávají spíše v pozadí.

Jedním z důvodu obliby TX-0 byl tehdejší způsob zpracování dat. Převážná většina výpočetních operací byla prováděna dávkově na robustních sálových počítačích, kdy se účtoval strojový čas (který nebyl levný). Další nevýhoda byla zřejmá - rychlost, resp. pomalost zpracování. Data musela být nejprve do výpočetního střediska doručena, zde byla zařazena do fronty a zpracována až v určitý čas. Poté musel zákazník opět čekat nějakou dobu na výsledek. Jak Ken a Harlan správně odhadli, na trhu byl nedostatek (relativně levných) zařízení umožňující interaktivní zpracování dat.

TX-0 a Digital Equipment Corporation

Olsen a Anderson si tyto nevýhody uvědomovali a proto zaměřili svojí pozornost na experimentální TX-0 a jeho možné budoucí využití. Zbýval již tedy jen krok k úspěchu na trhu - nalezení investora a založení společnosti. To se Harlanovi, Kenovi a jeho bratrovi Stanovi podařilo a v roce 1957 poskytl Georges Doriot přes dva miliony dolarů nově vzniklé firmě Digital Equipment Corporation. Investice se Doriotovi nepochybně vyplatila. Firma byla při svém uvedení na burzu v roce 1968 oceněna na 355 milionů dolarů..

PDP-1

DEC se po svém vzniku soustředila především na dvě oblasti - vývoj a prodej samostatných počítačových modulů a výroba zařízení pro vědecké a inženýrské účely. Prvním sériově výráběným počítačem byl PDP-1 (Programmed Data Processor), který byl na trh uveden v roce 1960. Jeho návrh vycházel z již zmíněného TX-0.

Díky jeho ceně (více než sto tisíc amerických dolarů) jej vlastnily jen největší americké firmy a instituce. Ačkoliv dnešní čtenář může zařízení PDP-1 považovat za velmi drahé, je nutné si uvědomit, že to byl velký průlom. Tehdejší počítače (stavěné pro věděcké účely) byly několikanásobně dražší (až miliony dolarů).

není bez zajímavosti, že PDP-1 byl také průkopníkem i v počítačovém herním průmyslu. A to díky hře Spacewar. Ta se stala jednou z nejrozšířenějších v tehdejší době. Později byla portována i na jiná zařízení a platformy. Kromě hry Spacewar počítač nabízel textový editor, interaktivní debugger programového kódu či první šachový program.

Většího úspěchu se ale dočkal až model PDP-8, uvedený na trh v roce 1965. Byl to první počítač, který začal představovat reálnou konkurenci pro tehdejší mainframy od společnosti IBM.

Díky dosaženým úspěchům, začala společnost Digital Equipment Corporation expandovat i do zahraničí. Počátkem 70. let minulého století otevřela první výrobní linku v Irsku, což byl velmi dobrý tah, jak rozšířit svojí prodejní síť do Evropy. V roce 1973 se totiž Irsko stalo členem Evropského hospodářského společenství (EHS). EHS ve svém začátku (1957) vzniklo za účelem podpory ekonomické integrace mezi Belgií, Francií, Německem, Itálií, Lucemburskem a Nizozemskem. Tato mezinárodní organizace se během následujících let rozšířila o další členské státy a později se transformovala do Evropského společenství až po dnešní Evropskou unii.

DEC se během 70. let proměnila z malé počítačové firmy se stovkou zaměstnanců až na globálního hráče s téměř 6 000 zaměstnanců celosvětově a tržbami dosahující 135 miliónů amerických dolarů (na počátku 90. let již zaměstnávala přes 120 000 lidí). Sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století bylo obdobím vzniku mnoha počítačových firem a nových tržních odvětví. Udržet krok s dobou bylo hlavní výzvou především pro leadera trhu - společnost IBM.

DEC VAX

Hlavním konkurentem pro IBM se ale stále více stávala společnost DEC. Svojí pozici ještě více upevnila koncem 70. let, kdy byl na trh uveden počítač VAX (Virtual Address eXtension). DEC VAX byl pravděpodobně nejůspěšnější minipočítač v historii. V rámci vývoje VAX byla vytvořena i vlastní verze operačního systému UNIX (speciálně upravena pro počítač VAX).

V roce 1990 se společnost DEC díky VAXu stala dvojkou na trhu v počtu prodaných počítačů (jedničkou byla stále IBM).

Vzestup a náhlý pád

Co se skrývalo za tímto úspěchem společnosti DEC?
Především to byla velmi dobrá obchodní a výrobní strategie, která by se dala vyjádřit jako:
“Nabízení takových sad nástrojů, které budou tvořit jeden homogenní počítačový systém s jednoduchým ovládáním, bez nutnosti přeprogramování či jiného zásahu uživatelem.”

VAX byl opravdu výkonným strojem na tehdejší dobu, bohužel vedení DECu podcenilo nastupující éru osobních počítačů.

Je těžké zpětně hodnotit proč společnost tolik podcenila probíhající změny na trhu počítačů a nepřizpůsobila jim svůj byznys. Nepochybně mnoho lidí vědělo o tom, že DECu pomalu ujíždí vlak, ale nechtěli si připustit selhání. Slepá víra ve vlastní produkty, arogantnost a potřeba hlubší analýzy transformace odvětví z různých pohledů vně firmy zapříčinila pád tohoto velkého globálního hráče.  

Na začátku roku 1994 začalo masivní propouštění a reorganizace firmy dospěla až k totálnímu úpadku. O čtyři roky později byla DEC prodána společnosti Compaq. Ale aby příběh touto akvizicí neskončil, tak Compaq byl prodán společnosti Hewlet-Packard začátkem nového tisíciletí (2002).

Ačkoliv Digital Equipment Corporation zanikla, vývoj a prodej jejích produktů probíhá i nadále (ovšem již pod značkou HP). Například je možné zakoupit disková pole HP Storage, která vyvíjela právě DEC pod označením Digital's StorageWorks.

Podobných příběhů velkých firem a následných akvizic se dá v relativně krátké počítačové historii nalézt velmi mnoho. I takový Apple měl koncem 90. let dost nejistou pozici...ale o tom až v některém z dalších článků.

 

Zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moore%C5%AFv_z%C3%A1kon
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/gbell/Digital/DECMuseum.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/VAX
http://williambader.com/museum/vax/vaxhistory.html
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/163303/Digital-Equipment-Corporation-DEC
http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Bell
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/163303/Digital-Equipment-Corporation-DEC  
http://pctuning.tyden.cz/multimedia/hry-a-zabava/21804-vyvoj-technologii-pocitacovych-her-prvni-dil?start=9 
http://www.scaruffi.com/monument/silicon/cmseq.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-1 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD  
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/gbell/CGB%20Files/DEC_Is_Dead_Bell_Appendix_Schein_Book.pdf 
ftp://ftp.infrasupport.com/DEMISE.pdf 
http://pdp-1.computerhistory.org/pdp-1/index.php?f=theme&s=2
http://www.venturenavigator.co.uk/content/digital_equipment_corporation_a_case_study  
http://www8.hp.com/us/en/products/data-storage/index.html

2022  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích