logotype
Mainframe

Mainframe - nesmrtelný děda?

Mainframe v dnešní terminologii znamená robustní počítač, který umožňuje zpracování stovky či tisíců požadavků od mnoha uživatelů současně. Nejčastější využití nachází v oblasti kritických aplikací, hromadném zpracování dat (sčítání lidu), statistických úlohách, ale slouží i jako platforma pro provoz ERP systémů či transakčního zpracování. V současnosti je označení mainframe někdy využíváno ve smyslu superpočítače.

Mainframy do současné podoby se vyvíjejí již více jak 40 let. Jejich původ se dá sledovat až k prvním sálovým počítačům. První mainframy byly stroje zabírající téměř celý prostor místnosti, často dodávané v železných boxech či rámech (anglicky "frame").

První mainframy vyžadovaly velké množství elektrické energie a výkonné chlazení. V místnosti bylo samozřejmě ještě mnoho I/O zařízení. Nebylo bez výjimky, že mainframy zabíraly plochu 600 až 3000 metrů čtverečních. Některé instalace mohly být také ještě větší.

Konec 80. let minulého století znamená miniaturizaci, která nevyhnutelně postihla i tento segment trhu. Procesory a I/O zařízení se stávaly menšími, a to i přesto, že docházelo k nárůstu výpočetního výkonu (neustále se potvrzuje platnost Moorova zákona). Dnešní mainframy se dají svojí velikostí přirovnat spíše k větší lednici.

Mainframy jsou maximálně spolehlivé a velmi odolné vůči útokům z vnějšku v porovnání s např. obyčejnými osobními počítači (PC). Stabilita a spolehlivost mainframů je dávána za vzor jako de facto cílová úroveň pro ostatní typy počítačů. Na druhou stranu mezi širokou veřejností není příliš velké povědomí o této technologii, a tak uzavírání se před okolním světem může v budoucnosti znamenat i její úpadek.

Mainframy používáme každý den 

Ačkoliv podniková sféra či vládní instituce by se bez mainframů neobešly, mnoho lidí netuší, že se s mainframy setkává prakticky každý den. Kdokoliv kdo si jde vybrat peníze do bankomatu, či pracuje se svým bankovním účtem, se zcela určitě připojuje na mainframe.

Obdobná situace je v případě, že nakupujeme přes internet. Je celkem jisté, že (nejen) e-shopy s velkou návštěvností (desetitisíce lidí denně) budou svoje databázové servery provozovat právě na mainframu. Nové řady mainframů jsou díky jejich hardwaru a softwaru ideální pro webové transakce, a to především díky jejich schopnosti obsloužit velký počet uživatelů.

Klíčové faktory ovlivňující úspěšnost mainframů

Obecně by se tedy dalo říct, že dnešní byznys sféra spoléhá na mainframy, protože: 

  • Umožňují rozsáhlé transakční zpracování
  • Umožňují současný přístup tisícům uživatelů ke svým IT zdrojům a tím současné zpracování dat[Footnote]
  • Spravují terabajty dat v databázích
  • Vynikají velkou spolehlivostí a nejsou náchylné na výpadky
  • Přechod na jinou architekturu by byl velmi nákladný. Mnohdy by to znamenalo vybudovat zcela novou hw i sw infrastrukturu

Možnou nevýhodou je ale již zmíněná relativní uzavřenost vůči okolnímu světu. V současné době se (nejen) výuka na školách zaměřuje na moderní trendy jako jsou objektově orientované programovací jazyky či databáze. Tím pádem se zcela opomíjí fakt, že velké množství aplikací, které jsou pro určité segmenty trhu kritické, byly napsány v již relativně zapomenutých jazycích jako je COBOL.

Podíl na trhu

Dominantním hráčem na trhu mainframů je v současné době společnost IBM, podobně jako tomu bylo v 70. letech minulého století. IBM do vývoje a zlepšování nových systémů investuje nemalé finanční prostředky. Například uvedení série Z12 (zEnterprise EC12) na trh stálo IBM více než miliardu dolarů. Z12 by přitom měla být o 25% výkonnější než její předchůdce - řada Z196.

Nutno ale podotknout, že samotný hardware tvoří jen cca 16% zisku společnosti IBM. Stále důležitějším se pro IBM stává software a služby.

Ale zpět k mainframům. Pořizovací cena těchto strojů například začíná kolem jednoho milionu dolarů. Podle vyjádření IBM se ovšem nejedná o nijak závratné sumy, protože třeba jen řízení letového provozu EuroControl mainframy pomohly snížit náklady na IT o více jak 50%.

Poptávku po mainframech táhne ale především Čína. Online obchodní transakce se v této zemi více než trojnásobily od roku 2009 a velké banky jako The Bank of China investují svoje prostředky právě do této technologie.

Trh mainframů se za několik desetiletí prakticky nezměnil (stejně jako IBM), zatímco klasické osobní počítače (PC) prošly mohutným vývojem až do dnešních dní, kdy ale začíná být patrný jejich postupný úpadek. Stále více dat a informací je dostupných přes zařízení jako jsou smartphony či tablety.

Zánik mainframů ale zatím zdaleka nehrozí, i když byl předvídán již v 90. letech minulého století. V nedávném rozhovoru pro Financial Times se například Kris Manery (senior vice-president ve společnosti Compuware) vyjádřila, že mainframy budou i v budoucnosti představovat de facto základní IT platformu velkých podniků, na které se budou provozovat kritické aplikace.

Zdroje:

http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2012/09/ibms-mainframes
http://www.ft.com/cms/s/0/60c9c166-ab87-11e2-ac71-00144feabdc0.html#axzz2aWlzRMUk
http://publib.boulder.ibm.com

 

2024  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích