logotype
Honeywell

Jak vznikla společnost Honeywell

Americká společnost Honeywell významně přispěla svým vývojem ve 20. století (nejen) na oblast výpočetní techniky. Není proto na škodu se o historii této společnosti dozvědět více i přesto, že čistě počítačovému průmyslu se již nevěnuje.

Počátky společnosti se dají sledovat až do roku 1885, kdy vynálezce Albert Butz patentoval teplotní regulátor a o pár týdnů později zařízení zvané “damper flapper” sloužící k regulaci ohně v pecích. V následujícím roce založil společnost Butz Thermo-Electric Regulator Co. se sídlem v Minneapolis. O třináct let později byla společnost prodána W. R. Sweattovy, který v roce 1906 změnil název na Minneapolis Heat Regulator Company. Zároveň se se také rozšířilo portfolio produktů o první elektrický motor.

Mezitím v roce 1904 mladý inženýr Mark Honeywell neustále zdokonaloval svoje výrobky v rámci jeho instalatérské a topenářské společnosti. O dva roky později založil Honeywell Heating Speciality Co. Incorporated, specializující se na výrobu zařízení pro ohřev vody. Společnost svojí výrobu neustále rozšiřovala a svým produktovým portfoliem se stala se de facto konkurentem Minneapolis Heat Regulator Company.

V roce 1927 nastalo sloučení těchto dvou společností do jedné, přičemž vznikla Minneapolis-Honeywell Regulator Co. Mark Honeywell se stal prezidentem společnosti a W. R. Sweatt předsedou představenstva. Takto nově vzniklá firma uskutečnila od svého vzniku mnoho akvizicí jiných společností a začala nabízet své produkty do celého světa. V roce 1972 již disponovala 142 pobočkami a koncem 20. století měla zastoupení v 95 zemích.

V padesátých letech 20. století firma Honeywell díky spolupráci (joint venture) se společností Datamatic Corporation pronikla na trh výpočetní techniky s prvním systémem D-1000. D-1000 vážil 25 tun zabíral 1800 metrů čtverečních a v tehdejších cenách stál 1,5 mil. dolarů. Aritmeticko-logická jednotka i řadič byly sestaveny z elektronek a polovodičových diod. Později se z Datamaticu stala samostatná divize Honeywellu.

IBM a sedm trpaslíků

Období 50. až 70. let minulého století je dobou soupeření počítačových firem na poli mainframů s tehdejším gigantem - IBM. Jednalo se o firmy Borroughs, UNIVAC, NCR, Control Data Corporation (CDC), Honeywell, RCA a General Electric (GE) (všechny tyto firmy měly sídlo v USA), které byly poněkud posměšně nazývány „sedm trpaslíků“ („seven dwarfs“), protože jejich společný podíl na trhu se sálovými počítači byl menší než podíl samotné firmy IBM (ta měla v roce 1965 podíl na trhu s mainframy větší než 65%). Některé společnosti (RCA, General Electric) z tohoto trhu ale později odešly.

Mainframe H-800 a soupeření s IBM

V této době (1960) firma Honeywell uvedla na trh nový typ mainframů H-800. Jednalo se o počítač již založený na polovodičové technologii. V některých ohledech se ale H-800 neodlišoval od svého předchůdce D-1000. Aritmeticko-logické jednotky a programový řadič obou počítačů totiž zpracovávaly slova a šířce 48 bitů. Zajímavá změna byla ovšem v podobě pěti bitů, které se přičetly ke zvolenému index registru po provedení operace. Díky těmto pěti bitům bylo možné procházet například polem a po každé instrukci zvyšovat adresu použitou při další iteraci o hodnotu 0 až 31.

Honeywell H-800 byl zákazníkům dodáván s překladačem programovacího jazyka COBOL a k dispozici byl taktéž Assembler ARGUS, podporující tvorbu podprogramů i maker. Oboje bylo navrženo na plnohodnotnou práci s děrnými štítky.

V letech 1959 - 1967 bylo vyrobeno a prodáno téměř 15 000 kusů řady mainframu IBM 1400, což jen upevňovalo dominantní převahu společnosti IBM na trhu. V té době měly ostatní společnosti jen málo možností, jak se na stejném trhu prosadit - vyrábět periférní zařízení nebo nabízet kompatibilní počítače s řadou IBM 1400. Firma Honeywell proto přišla s modelem Honeywell 200, který byl plně kompatibilní s řadou IBM 1401, ale dvakrát až třikrát rychlejší.

Díky stroji Honeywell 200 mohla společnost ovládnout část trhu. Minimálně do doby, kdy firma IBM uvedla na trhu novou řadu mainframů - IBM System/360. Výroba počítače Honeywell 200 probíhala až do začátku 70. let, kdy se Honeywell sloučila s počítačovou divizí General Electric, čimž vzniklo nové oddělení - Honeywell Information Systems.

Ve druhé polovině 80. let Honeywell díky společnosti Compaigne des Machines Bull (Francie) a NEC Corporation (Japonsko) pronikla na trh osobních počítačů. Naneštětstí toto spojení ale nemělo dlouhého trvání a od roku 1991 společnost Honeywell v počítačovém odvětví již nepůsobí. Zaměřila se na jiné oblasti jako je letecký průmysl, kdy se z firmy Honeywell stal leader v oblasti naváděcích systémů.

Honeywell v současné době zaměstnává celkem 130 000 lidí na celém světě, z čehož je 58 tisíc jen v USA. Sídlo společnosti se nachází ve městě Morristown, New Jersey.

Více informací:

www.honeywell.com

http://www.root.cz/clanky/ibm-a-sedm-trpasliku-prvni-cast/

http://en.wikipedia.org/wiki/Honeywell_800

http://en.wikipedia.org/wiki/Honeywell_200

 

 

2024  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích