logotype

Historie databázového systému IMS

Databázový systém IMS byl od svého počátku velmi důležitým prostředkem k uskutečnění mnoha důležitých pokroků v oblasti výpočetní techniky.Historie IMS se datuje až do roku 1966 a jedná stále o velmi důležitou část dnešních systémů. Pojďme se na IMS podívat podrobněji.

Psal se 25. květen 1961, kdy prezident USA John F. Kennedy oznámil svůj plán vyslat člověka na měsíc a bezpečně jej vrátit zpět na zem. Jednalo se o velmi ambiciózní plán, do kterého se o 4 roky později zapojila společnost IBM s cílem zlepšit logistické a výrobní procesy při konstrukci raketoplánu.

V roce 1966 IBM společně s American Rockwell a Caterpillar Tractor začala vyvíjet systém nazvaný Information Control System and Data Language/Interface (ICS/DL/I). První verze ICS byla zveřejněna o rok později a v následujícím roce došlo k první instalaci. na terminálu IBM 2740 se tehdy zobrazila poprvé hláška “READY”. Koncem 60. let došlo k přejmenování na Information management System/360 (IMS/360) a tento systém byl připraven na reálné využití v počítačovém průmyslu.

IMS od roku 1968 pomáhala NASA s vesmírným programem a de facto odstartovala databázovou revoluci v IT. Díky tomuto databázovému systému (DBMS) vznikla poprvé myšlenka, že by programový lód měl být oddělen od samotných dat, k čemuž by posloužil databázový jazyk. Tímto jazykem se stal v prostředí IMS Data Language/Interface (DL/I).

Je databázový systém IMS stále důležitým pro zákazníky a samotnou IBM?

IMS se na mainframy dostal oficiálně v roce 1969, což je před více než 40 lety. IMS od té doby prochází samozřejmě spoustou inovací a je doplňována o nové technologie. Je ovšem na místě se ptát, zda systém navržený v 60. letech má ještě dnes co nabídnout?

Podle oficiálních údajů IBM se výkonnost IMS verze 8 v roce 2003 zvýšila o 20 % oproti předchozí verzi (měřeno v MIPS - millions of inftruction per second). Není také bez zajímvaosti, že verze 6 se stala za svojí historii nejúspěšnější z pohledu počtu licencí.

Přes 90 % největších světových společností používá IMS. Jedná se o společnosti z různých odvětví jako je výroba, finanční sektor, banky, retailový prodej, letecký průmysl, komunikace, pojišťovny, ale také vlády.

Například v roce 2002 byl na serveru www.illuminata.com zveřejněn článek IMS:Scaling the Wall, kde bylo zmíněno, že “35 let staré hierarchické databáze a jejich transakční zpracování rostou ryhleji než světově nejpopulárnější relační databáze. Díky IMS nevznikají nová odvětví, ale přibývají hráči na již existujících trzích, pro které je IMS nejvíce vhodná.”

Několik faktů o IMS v dnešní době:

  • IMS v současné době zpracovává každý den přes 15 miliónů GB dat a více než 2,5 trilionu dolarů proteče IMS databází u jednoho zákazníka každý den
  • IMS obslouží více než 200 milionů uživatelů každý den
  • IMS zpracuje více než 100 miliónů transakcí od jednoho zákazníka za den
  • IMS dokáže zpracovat 21 000 transakcí za sekundu a nebo 6 000 transakcí přes TCP/IP připojení

Z výše uvedeného vyplývá, že IMS je pro společnost IBM stále velmi důležitým produktem. Rok 2003 se stal z pohledu IMS nejziskovějším za její celou historii. Zisk na IMS roste každým rokem o 9 %.

Na základě zmíněných faktů, bohaté historie IMS a stále narůstajícímu objemu informací je možné se domnívat, že bude ještě nejméně několik let plnit úlohu jako jeden z nejvýkonnějších a nejpoužívanějších databázových systémů. Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by měl být v blízké budoucnosti nahrazen jinou technologií, spíše naopak.

Na závěr ještě jeden graf, který ilustruje, že kdo v dnešní době rozumí IMS, bude náležitě odměněn.

 

Zdroj: Článek byl překladem části 1. kapitoly knihy "An Introduction to IMS: Your Complete Guide to IBM's Information Management System"

 

2024  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích