logotype

Budoucí vývoj cloudových služeb - Microsoft nemusí přežít

Cloud Computing představuje další vývojový stupeň, kterým prochází současný IT byznys. Z toho důvodu se jeho význam bude v nadcházejících letech zvyšovat. Ačkoliv je v současné době z pohledu běžných uživatelů IT stále ještě trochu utopie pracovat výhradně jen s cloudovými kancelářskými balíky, nebude tento přechod dlouho trvat. Této změně napomáhá i firma Microsoft, která dosud kancelářským aplikacím dominuje, a která staví příští verzi svého MS Office právě na cloudové platformě.

 

Propojení online a offline světa, současná strategie a možný úpadek Microsoftu

Cloudové aplikace se neustále vyvíjejí a například společnost Google umožnila v roce 2012 editovat dokument i při výpadku internetového připojení. Neustále se vychází vstříc koncovým uživatelům a z toho důvodu se tyto služby stávají více „user-friendly“. Za dalším vývojem zmíněných služeb samozřejmě stojí ekonomická stránka. Společnosti musí pro udržení svého postavení na trhu neustále inovovat, aby dokázaly manídnout svým zákazníkům produkty, které mohou být lepší nebo srovnatelné
s konkurenčními. Za možností práce v offline režimu stojí zájem dodavatelů aplikací expandovat i na trhy, kde IT infrastruktura není na takové úrovni jako ve vyspělých zemích.

Společnost Microsoft uvedením svého nejnovějšího kancelářského balíku Microsoft Office 2013 reaguje na rostoucí hrozbu ze strany cloudových aplikací tím, že hodlá kombinovat online a offline svět. Tento balík bude úzce spolupracovat s cloudovým úložištěm Skydrive a se svým webovým ekvivalentem Office Web Apps. Systém se nově u vytvořených dokumentů zeptá uživatele, kam je chce uložit. Bude zde tedy možnost ukládat na lokální počítač a do cloudového úložiště. Ukládání do úložiště Skydrive umožní pozdější synchronizaci dokumentu na nejaktuálnější verzi v případě práce z různých zařízení(podobnou funkcionalitu také nabízí i Google.

Díky integraci kancelářského balíku MS Office 2013 s poštovním klientem MS Outlook bude možné poslat příjemci jen odkaz na uložený dokument v cloudu, který si dotyčný bude moci zobrazit i v případě, že nebude disponovat lokálně nainstalovaným kancelářským balíkem MS Office. Tato funkcionalita bude umožněná prostřednictvím webové aplikace Office Web Apps. Možnosti cloudu budou také využity k uložení specifického nastavení uživatele a umožnění jeho práce na dokumentech na kterémkoliv jiném počítači, kde bude dostupná stejná aplikace.

Společnost Microsoft bude evidovat unikátní účet každého zákazníka a jeho prostřednictvím bude zmíněná funkcionalita umožněna. V praxi tedy uživatel bude schopen pracovat z jakéhokoliv zařízení se svými soubory ve známém prostředí tak, jak si jej upravil pro svoje potřeby. Pokud na daném počítači nebude nainstalován kancelářský balík MS Office 2013, bude možné využít jeho webový ekvivalent Office 365 a v omezené míře editovat dokumenty právě v něm.

Windows Phone není úspěšný

I přesto, že se jedná ze strany Microsoftu de facto o obrannou akci a tímto krokem jen reaguje na nastalou situaci na trhu, má tato strategie v určité míře šanci na úspěch. Společnost Microsoft s příchodem nového operačního systému Windows 8, s novým kancelářským balíkem MS Office 2013, webovými službami a místem pro nákup/prodej aplikací „Windows Store“, vytvoří praticky ekosystém vzájemně propojených služeb pomocí jednoho unikátního uživatelského účtu. Tento celek je navíc přístupný i pro aplikace dalších dodavatelů, ať už v podobě Microsoft Office 365 Marketplace či Windows Store. Microsoft ovšem na druhou stranu nepřináší žádné inovace do již známého obchodního modelu, ale spíše se snaží naskočit do rozjetého vlaku. Krok nastíněným směrem má šanci na úspěch v krátkodobém horizotnu především z prostého důvodu – lidé jsou na produkty Microsoftu z historického hlediska zvyklí. Dle statistik portálu NetMarketShare.com, drží Microsoft více jak 90% podíl na trhu desktopových operačních systémů. Z tohoto důvodu má smysl inovovat produkty založené na desktopové verzi platformy Windows.

tržní podíl

Na druhou stranu tato softwarová společnost selhává v prosazení vlastních řešení na mobilní platformě (tablety, smartphony), kde v současné době vítězí Apple se systémem iOS a Google s Androidem. Ostatní systémy jsou zanedbatelné, jak je patrno z obrázku č. 26. Pokud společnost Microsoft zásadním způsobem neovlivní trh mobilní platforem a radikálně neinovuje své produktové portfolio, může nastat i černý scénář, kdy se tento gigant za nějaký čas stáhne z trhu a přenechá jej konkurenci.

Změna paradigmatu

Konkurenční boj v oblasti IT produktů pro koncové zákazníky se v budoucnosti bude odehrávat převážně v cloudovém prostředí (neboli na internetu). Z internetu se stane platforma a webového prohlížeče (či obecně tenkého klienta) terminál, pomocí kterého bude možno přistupovat ke specializovaným nástrojům a to bez nutnosti instalace složité aplikační logiky a ukládání velkého množství dat na lokální počítač. Významnou událostí, která podporuje toto tvrzení, bylo uvedení vlastního notebooku společností Google, zaměřeného výhradně na práci pomocí cloudových služeb. Nainstalovaný operační systém neumožňuje provozovat žádné jiné aplikace než webový prohlížeč Google Chrome a pomocí něj přistupovat k požadovaným aplikacím. Jde vlastně o změnu pohledu na definici operačního systému; místo operačního systému v tradičním pojetí přebírá nyní roli platformy pro přístup ke službám, (ale i k instalaci různých rozšíření a aplikací) přímo browser. Podobně se také spekuluje o mobilním telefonu firmy Amazon, kde by také hlavní roli hrál prohlížeč, či firmy Facebook, kde by byl prohlížeč integrován do 
facebookové aplikace.

Sociální sítě jako základní aplikační vrstva?

Pokud se internet stane platformou, sociální sítě typu Facebook se mohou stát jakousi základní aplikační vrstvou na této platformě. Současný trend tomu nasvědčuje. Přihlášenému uživateli sociální sítě je nabízena stále větší funkcionalita v podobě integrovaných aplikací. Ukázkovým příkladem je Microsoft, který pracuje na integraci kancelářského balíku MS Office s Facebookem. Betaverzi aplikace je možné nalézt na adrese www.docs.com. Jedná se o upravenou webovou aplikaci Office 365, do které se uživatel přihlašuje pod svým Facebook účtem. Uživatel dosponující Facebook účtem může vytvářet či editovat textové dokumenty, spreadsheety či prezentace přímo ve webovém prohlížeči a spolupracovat i s více lidmi nad jedním dokumentem. Celý systém je velmi podobný konkurenčním Google Dokumentům.

Kromě technologické změny – přesunu kancelářských balíků do Cloudu, dochází ale i ke změně komunikace mezi lidmi. Ačkoliv je dnes využíván e-mail jako nástroj spolupráce, není vyloučeno, že jej doplní i jiné možnosti komunikace. V současných cloudových kancelářských balících je například integrován chat umožňující okamžitou komunikaci mezi spoluautory v rámci jednoho dokumentu. Jiným příkladem je oznámení o novém dokumentu ve službě Docs.com přímo na hlavní stránce uživatelského Facebook profilu.

FACEBOOK

Význam propojení sociálních sítí s kancelářskými balíky (ale i jinými aplikacemi) bude v příštích letech narůstat. Dostupnost veškerého aplikačního vybavení z jednoho místa na internetu je výrazným zjednodušením orientace na této celosvětové síti. Pokud různorodá zařízení připojená do internetu (smartphony, tablety, notebooky,…) začnou více podporovat současné technologie (např. HTML5), bude ke zmíněné integraci aplikací se sociálními sítěmi docházet ještě ve větší míře než dosud.

 

 

 

2024  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích